עיר הבה"דים מחנה שרון - קבוצת דלויה

עיר הבה"דים מחנה שרון

תיאור הפרויקט

הקמת 31 מבנים בני 4 קומות, כולל שלד ועבודות גמת בטון.

שיטת הבניה: טרומי+ קונבנציונאלי

מזמיני העבודה: מבט לנגב הקמה

מיקום הפרויקט: צומת הנגב

שטח הפרויקט: 65,000 מ"ר