מרחיבים אופקים - קבוצת דלויה

מרחיבים אופקים

תיאור הפרויקט

הקמת בתים צמודי קרקע במספר דגמים משלב עבודות עפר עד שלב קבלת טופס 4 ומסירתו לדייר.

מהות הפרויקט: 66 יחידות דיור

מזמין העבודה: עמותת מרחיבים אופקים

מיקום הפרויקט: אופקים