אוניברסיטת באר שבע - קבוצת דלויה

תיאור הפרויקט : עבודות הנדסה אזרחית וגמר

מועדון הסטודנטים ע"ש קרוליין – למבנה שלוש קומות: קומת מרתף – אודיטוריום שתי קומות עליונות לשימוש כיתות ומשרדים. המבנה תוכנן ע"י זוכת פרס ישראל לאדריכלות גב' עדה כרמי ומתאפיין בייחודיות ומקוריות הבאה לידי ביטוי את במורכבות המבנה.

מזמיני העבודה: אוניברסיטת בן גוריון

 מיקום הפרויקט: באר שבע

 שטח הפרויקט: 16,000 מ"ר

תיאור הפרויקט :  המכון למחקר פרה קליני

 עבודות הנדסה אזרחית וגמר

הקמת מבנה לניסויים בחיות של פקולטה לרפואה אב"ג, קומת מרתף וקומת מעבדה גדולה, העבודה כולל עבודות בטונים וכל המערכות עם הדרישות המיוחדות לקבלת תנאי מעבדה בכל מבנה.

מזמיני העבודה: אוניברסיטת בן גוריון

 מיקום הפרויקט: באר שבע

 שטח הפרויקט: 2,000 מ"ר

דילוג לתוכן