תיאור הפרויקט:

  • מבנה מפעל – ביצוע עבודות שלד בניה קונבנציונלית.
  • מבנה משרדים – ביצוע עבודות שלד ופיתוח שטח כולל אספלט.
  • מבנה סככה – ביצוע עבודות שלד, מאצרות שונות ופיתוח כביש עם מערכות ניקוז כולל אספלט.
מזמיני עבודה: חוחבה חצרים
מיקום הפרוייקט: קיבוץ חצרים

שטח הפרויקט: כ- 15,000 מ"ר

דילוג לתוכן